Portfolio

Onweersbuien verstoren satellietontvangst

Onweersbuien verstoren satellietontvangst.

Na de recente talrijke onweersbuien staan de media bol van de nieuwsberichten over het toenemende gevaar van onweer. Volgens weersdeskundigen krijgen we door het veranderende klimaat steeds vaker te maken met dergelijke zware onweersbuien. TV Satellite legt uit waarom zware buien regelmatig een verstorend element zijn en wat de risico?s bij onweer zijn.

Geen ontvangst door regen

Iedere satellietkijker maakt het wel eens mee: er is plotseling geen ontvangst meer. Dat kan aan allerlei technische mankementen in de installatie liggen maar vaak is een blik naar de hemel alleszeggend. Bij satellietontvangst gaan de providers uit van 99,8 procent ?coverage?. Dat wil zeggen dat op jaarbasis gemiddeld 0,2 procent van de tijd de signalen compleet uit de lucht zijn. Met name in de zomermaanden kan het signaal namelijk wegvallen door lokale donderbuien. Het is helaas nog het enige structurele en niet goed oplosbare manco van satellietontvangst. Overigens is het zo dat bij dergelijke omstandigheden een groot deel van de aanvoer bij kabelbedrijven vaak ook weg valt. Bij buien met een neerslagintensiteit van tientallen millimeters per uur kan het signaal simpelweg niet meer door ?de muur van water? heen dringen en wordt te zwak. Een grotere schotel kan in dat geval nog net iets langer een plaatje leveren maar op het moment dat de BER (Bit Error Rate) echter te groot wordt verschijnen er blokjes of valt alles weg. Ook de veel verkochte zogeheten ?LNB-paraplu? biedt in dat geval geen soelaas. Deze voorkomt hoogstens druppelvorming op de LNB zelf en die paar druppeltjes veroorzaken normaal gesproken geen storing.

Elektriciteit in de lucht

Bij onweer wordt het nog complexer en is de kans op uitval nog groter. Als een enorme buienwolk (die vaak in hoogte tot aan de tropopauze reikt) aan de zuidelijke horizon hangt belemmert deze als het ware een goed zicht tussen de schotel en de satelliet (die boven de evenaar hangt) en kan een uplink of een downlink verstoren. Door het verschil tussen negatieve en positief geladen gebieden bevat de lucht tijdens dergelijke atmosferische omstandigheden een grote hoeveelheid statische lading. Door deze lading krijgen de ijskristallen bovenin een onweerswolk allemaal dezelfde ori√éntatie. Elektromagnetische golven die de wolk passeren worden daardoor in één richting gepolariseerd waardoor de verbinding verloren gaat. Het satellietsignaal wordt tijdens onweer overigens niet verstoord door bliksemschichten zelf omdat deze ?het satellietsignaal niet doorkruisen? hetgeen bij aardse radiogolven zoals DVB-T (Digitenne) juist weer wel verstorend werkt.

Schade door indirecte inslagen

Canal Digitaal liet ons weten dat hen geen schadegevallen zijn door een directe blikseminslag op de schotelantenne zelf. In theorie zoekt de bliksem vanuit een wolk de weg van de minste weerstand en slaat dus in op het hoogste punt. Belangrijke en gevoelige objecten worden daarom met professionele bliksemafleiders beveiligd. De kans op een directe blikseminslag bij een schotel is echter maar zeer klein omdat een schotel (meestal) niet zo hoog staat en ook niet zo groot is dat deze de bliksem aantrekt. Veel verraderlijker is een indirecte blikseminslag. Hierbij zoekt, na een inslag in de buurt, de stroomstoot zich een weg door de aarde via allerlei kabels of geleidende objecten. Binnen een straal van soms wel een kilometer kan een impulsspanning (een spanningspiek tot soms wel 4000 Volt) dan grote schade veroorzaken. Een aardlekschakelaar of een contactdoos met overspanningbeveiliging kan hiertegen overigens bescherming bieden.

Via het kabelnet

Omdat de bliksem dus ook kan toeslaan via het kabelnet kan dit grote gevolgen hebben voor alle erop aangesloten apparatuur. Kabelmaatschappij Casema kwam onlangs in het nieuws doordat in hele straten de internetmodems het na een (indirecte) blikseminslag hadden begeven. Maar ook bij UPC moest op dagen met onweer de technische dienst soms tientallen modems of digitale decoders vervangen nadat deze via het kabelnet een veel te hoge spanningspiek hadden moeten verwerken. We kunnen dan ook stellen dat het risico op schade na blikseminslag via het kabelnet veel groter is dan via een schotelantenne.

Verstoorde uplink

Het kan ook wel eens voorkomen dat de schotelbezitter zelf perfecte signaalsterkte heeft maar dat bepaalde transponders toch geen beeld geven. De oorzaak ligt dan vrijwel zeker bij problemen door lokaal noodweer op de locatie van de uplink. De uplink van RTL staat bijvoorbeeld nog altijd in Luxemburg (Betzdorf) alwaar het signaal naar de Astra-1 opgestraald wordt. Het is vooral tijdens de zomermaanden wel eens het geval dat in Frankrijk ontstane zware onweerscomplexen naar het noorden trekken en daarbij ook Luxemburg passeren. Soms worden gedurende een kwartier tot een half uur de signalen van de uplink dermate verstoord dat alleen maar ?ruis? door de satelliet wordt ontvangen en teruggezonden naar alle ontvangers. Oplossingen hiervoor zijn zeer kostbaar maar er zou bijvoorbeeld tijdelijk via een andere uplink uitgezonden kunnen worden. 

JHV/ Totaal TV


12-10-2007

« Terug
Algemene voorwaardeninfo@visserconcepts.nl